Kartki świąteczne i dary dla polskich kombatantów na Kresach

Data:

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji zorganizowanej przez  Stowarzyszenie Odra-Niemen. Polegała ona na przygotowaniu paczek żywnościowych oraz kartek świątecznych dla polskich kombatantów na Kresach. Jej koordynatorem był pan Adam Walczak oraz Mikołaj Michalak – uczeń klasy III gimnazjum. Akcja była okazją do przypomnienia dzieciom i młodzieży o dramatycznych losach naszych rodaków, którzy pozostali na byłych ziemiach polskich na wschodzie po II wojnie światowej. Wyrazem wdzięczności
i szacunku dla tych ludzi były zwłaszcza wykonane własnoręcznie kartki świąteczne oraz napisane życzenia. Udział w tej akcji to jedno z najważniejszych działań wpisujących się w program wychowawczy naszej szkoły.