„Książka moim przyjacielem” – zajęcia kl. 0 – 2 w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Data:

Klasy 0 – 2 brały udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Książka moim przyjacielem”. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabiania u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz wzbogacanie słownictwa dzieci. Podczas spotkania Pani bibliotekarka opowiadała o swojej pracy, zapoznała z zasadami zachowania się w bibliotece, pokazała różne pomieszczenia oraz zachęcała dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek.

 

Iwona Zielińska
Ewa Żebrowska
Justyna Mierczyńska-Gąsior
Anna Kotuła