Matematyka może być świetną zabawą

Data:

Łami-GŁÓWKI MATEMATYCZNE to zajęcia w których chętnie uczestniczą uczniowie klasy pierwszej. Planszowe gry logiczno-matematyczne, urozmaicają i wzbogacają rozwój edukacyjny uczniów. Pomagają  zrozumieć, utrwalić i zapamiętać poznane na lekcjach matematyki wiadomości.

Stosowane na zajęciach łamigłówki logiczno- matematyczne i gry planszowe usprawniają percepcję, myślenie, uczą radzenia sobie z niepowodzeniami i ewentualnymi porażkami. Gry planszowe kształtują postawy koleżeńskie, uczą opanowania i cierpliwości, wyrabiają nawyki przestrzegania dyscypliny i reguł gry, uświadamiają graczom potrzebę współdziałania i potrzebę podporządkowywania się interesom grupy. Chęć wygrania jest motywacją do zmaksymalizowania wysiłku intelektualnego. Taka forma zajęć wpływa na doskonalenie liczenia, rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie uwagi i skupienia, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni, uczy samodzielności i samokontroli.

Jeszcze raz serdecznie  dziękujemy Rodzicom Laurki, którzy zakupili do klasy ciekawe gry i łamigłówki.

 

Ewa Żebrowska