Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SSTO

Data:

W związku z ustąpieniem z funkcji członków Zarządu SSTO Pani Ewy Brzozowskiej i Pani Anny Byry, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 26 września 2017 r. o godz. 18:00 w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powołanie członków Zarządu SSTO na obecną kadencję.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.