NAJMŁODSI DOTRZYMUJĄ KROKU STARSZYM KOLEGOM

Data:

NAJMŁODSI DOTRZYMUJĄ KROKU STARSZYM KOLEGOM
W OGÓLNOPOLSKIM SPRAWDZIANIE – UZYSKALI BARDZO WYSOKIE WYNIKI
Uczniowie klasy 3 brali udział w „Ogólnopolskim  Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem”.
Mogli sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności po trzech latach edukacji.
Bardzo cieszymy się, że już tak dużo umieją, bo wyniki sprawdzianu są bardzo wysokie.
Wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty OPERON 2017
Szkoła na tle województwa i kraju:
Badanie umiejętności polonistycznych:
umiejętności polonistyczne- globalnie
⦁    szkoła    91 %
⦁    województwo    80%
⦁    kraj    78 %
czytanie
⦁    szkoła    89%
⦁    województwo    83%
⦁    kraj    82%
pisanie
⦁    szkoła    90 %
⦁    województwo    78 %
⦁    kraj    75%
elementy wiedzy o języku
⦁    szkoła    92%
⦁    województwo    78%
⦁    kraj    77%

Badanie umiejętności matematycznych:
umiejętności matematyczne – globalnie
⦁    szkoła    93 %
⦁    województwo    77 %
⦁    kraj    73 %
sprawność rachunkowa
⦁    szkoła    91%
⦁    województwo    76 %
⦁    kraj    73 %
rozwiązywanie zadań tekstowych
⦁    szkoła    95 %
⦁    województwo    75 %
⦁    kraj    70%
umiejętności praktyczne
⦁    szkoła    94%
⦁    województwo    82 %
⦁    kraj    79%

Badanie umiejętności przyrodniczych:
umiejętności przyrodnicze – globalnie
⦁    szkoła    92 %
⦁    województwo    83%
⦁    kraj    80 %
obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza-wiązanie przyczyn ze skutkami
⦁    szkoła    89%
⦁    województwo    80%
⦁    kraj    77 %
wykorzystanie wiedzy przyrodniczej(pojęcia i zależności)
⦁    szkoła    87 %
⦁    województwo    79 %
⦁    kraj    76%
poszanowanie przyrody
⦁    szkoła    100%
⦁    województwo    89%
⦁    kraj    88%

Zestawienia ogólne:
Przedmiot                   Max. wynik w klasie [%]              Min. wynik w klasie [%]                Średnia klasy [%]
Język polski              100.00%                                    75.00%                              90.53%
Matematyka             100.00%                                     65.00%                              93.42%
Przyroda                   100.00%                                      66.67%                              92.11%

Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy sukcesów w kolejnym etapie edukacji.
Powodzenia
E.Ż.