„Najpiękniejszy różaniec”

Data:

W konkursie na najpiękniejszy różaniec wzięło udział 23 uczniów z klas 1-4. Prace były bardzo interesujące, pomysłowo wykonane, przy pomocy różnych technik. 18 listopada Pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i upominki, gdyż ze względu na piękno wszystkich prac postanowiono nie przyznawać miejsc i wyróżnień. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Janina Juśkiewicz
Ewelina Mierzwa