Nauka przez zabawę w klasie 3

Data:

Działania, które angażują dzieci i młodzież w zabawy edukacyjne, pozwalają na efektywne opanowywanie nowych umiejętności i zdobywanie wiedzy w maksymalnie ciekawy sposób. Co więcej, dzieci często uczą się nieświadomie, bez większego wysiłku i z prawdziwą przyjemnością! Gry edukacyjne kształtują postawy koleżeńskie, uczą opanowania i cierpliwości, wyrabiają nawyki przestrzegania dyscypliny i reguł gry, uświadamiają graczom potrzebę współdziałania i potrzebę podporządkowywania się interesom grupy. Chęć wygrania jest motywacją do zmaksymalizowania wysiłku intelektualnego. Taka forma zajęć wpływa na doskonalenie liczenia, rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie uwagi i skupienia, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni oraz uczy samodzielności i samokontroli.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Rodzicom Tosi i Zosi z klasy trzeciej, którzy zakupili do klasy ciekawe gry i pomoce edukacyjne.

 

Ewa Żebrowska