Nowy rok szkolny na start!

Data:

3 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Po Mszy św. w intencji całej społeczności szkolnej nastąpiło krótkie przemówienie nowej pani dyrektor Agnieszki Iwan przed budynkiem szkoły. Pani Dyrektor powitała wszystkich uczniów oraz ich rodziców (szczególnie tych, którzy rozpoczynają u nas naukę), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Zapowiedziała także kilka zmian, mających usprawnić i uatrakcyjnić naukę, a będą to popołudniowe kursy języka angielskiego metodą „early stage”, cykliczne sobotnie Spotkania Rodzinne, stopniowe wprowadzanie oceniania kształtującego oraz nowatorskich metod nauczania, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych. Mamy nadzieję, że ten nowy rok szkolny, pełen nowych  wyzwań, wszystkich nas rozwinie i ubogaci!