O czym należy pamiętać podczas egzaminu ósmoklasisty?

Data: