Organizacja pracy szkoły podczas kwarantanny

Data:

W związku z zaistniałą sytuacją szukamy alternatywnych metod pracy z uczniami – częściowo przenosimy szkołę do wirtualnej rzeczywistości. Prosimy Rodziców o współpracę i systematyczne odbieranie informacji na dzienniku elektronicznym. Jest to teraz podstawowa forma kontaktu ze szkołą.