Otrzymaliśmy 5000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej!

Data:

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

Nasza szkoła została zakwalifikowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W związku z uczestnictwem w programie otrzymaliśmy wsparcie finansowe 5000 zł (4000 zł – środki podchodzące z dotacji + 1000 zł – środki przekazane od organu prowadzącego). Kwota zostanie przeznaczona na zakup książek do biblioteki szkolnej.

 

Mamy nadzieję, że dzięki zakupom książek z NPRCz regały w naszej bibliotece będą oblegane. Dziękujemy również SSTO – organowi prowadzącemu za wniesienie wkładu własnego w kwocie 1000 zł.