Data:

W czwartek 22 czerwca pożegnaliśmy absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań Pani Dyrektor Agnieszki Iwan i wychowawczyni klasy 8 Pani Doroty Bednarczyk. Następnie podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły składali uczniowie i rodzice. Po to tej dość wzruszającej części uroczystości uczniowie klasy 8 zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu „Kopciuszek”. Na koniec wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez Rodziców.


Data:
23 czerwca uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami i nauczycielami spotkali się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, aby uroczyście zakończyć rok szkolny 2022/2023. Podczas tego wydarzenia wręczone zostały nagrody Primus Inter Pares dla wyróżniających się w nauce uczniów.

Data:

Nasz MITing
Uczniowie klasy 5 realizowali projekt edukacyjny poświęcony mitologii greckiej. Jego realizację poprzedził cykl lekcji w ramach programu z języka polskiego, historii i plastyki. Uczniowie poznali dzieje starożytnych Greków, ich zwyczaje, wierzenia, architekturę i sztukę. Podczas zajęć uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne przedstawiające bogów, ich zakres władzy i atrybuty. Na zajęciach plastycznych wykonali dekoracyjne wazy greckie. Przygotowano również tablice poświęcone związkom frazeologicznym z mitologii, których używamy na co dzień w mowie potocznej. Finalnym efektem projektu było humorystyczne przedstawienie mitologiczne pt. „Nasz MITing”, które zaprezentowane zostało społeczności szkolnej. Uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę bogów i pokazać wykonane do przedstawienia stroje. Na zakończenie przeprowadzony został wśród publiczności quiz ze znajomości mitów.


Data:

20 czerwca, jak co roku, odbył się w naszej szkole Dzień Zwierzaka. Wśród zwierzątek do szkoły przywędrowały: psy, królik, chomik, ślimak, kijanki. Wszystkim przyjaciołom zwierząt za wielkie serce i udział w Szkolnym Dniu Zwierzaka DZIĘKUJEMY!


Data:

14 czerwca w klasie 1 odbyło się spotkanie pt. Święto Rodziny. Rodzice obejrzeli część artystyczną, otrzymali laurki i wspólnie ze swoimi pociechami tworzyli podwodny świat. Następnie przenieśliśmy się na boisko i zwieńczeniem popołudnia były zabawy integrujące.
Uśmiech, dobra zabawa oraz miłe wspomnienia zostaną na długo w pamięci przybyłych gości.