„Społeczna” w chmurze

Data:

 

W „Społecznej” nauka przeniosła się do sieci. Mimo braku zajęć w budynku szkoły proces edukacyjny trwa. Jednym z narzędzi pracy jest padlet widoczny na zdjęciach, który wykorzystują nasze nauczycielki.

 


Apel do Uczniów

Data:

Przez dwa tygodnie nie będziecie chodzili do szkoły.
To nie są ferie, ani czas wolny.
Ten błąd popełniono we Włoszech.
To czas egzaminu z odpowiedzialności za siebie i innych.

Unikajcie zatłoczonych miejsc.

Nie organizujcie spotkań towarzyskich.

Spędzajcie ten czas w domu.

Pracujcie zgodnie ze wskazówkami nauczycieli.


Organizacja pracy szkoły podczas kwarantanny

Data:

W związku z zaistniałą sytuacją szukamy alternatywnych metod pracy z uczniami – częściowo przenosimy szkołę do wirtualnej rzeczywistości. Prosimy Rodziców o współpracę i systematyczne odbieranie informacji na dzienniku elektronicznym. Jest to teraz podstawowa forma kontaktu ze szkołą.


Data:

Zgodnie z decyzją Premiera informuję,
że od 12 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. szkoła jest zamknięta.

 

Agnieszka Iwan
Dyrektor szkoły


Informacja

Data:

 

W związku z zaleceniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczącym potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem, odwołuję wszystkie przedsięwzięcia (niebędące zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi) organizowane przez szkołę wymagające przemieszczania się uczniów i pracowników poza siedzibę szkoły (tenis, basen, w-f, wyjścia do kina i MDK, zajęcia dodatkowe).

Agnieszka Iwan
Dyrektor szkoły