PASOWANIE NA ZERÓWKOWICZA

Data:

5 października odbyła się pierwsza, ważna uroczystość dla najmłodszych dzieci z naszej szkoły – pasowanie na zerówkowicza.   Dzieci zaprezentowały rodzicom tańce, piosenki i wiersze, których nauczyły się do tej pory.
W dalszej części nastąpiło uroczyste ślubowanie.


Tekst ślubowania:
1. Będę dobrym i dzielnym zerówkowiczem.
2. Będę dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
3. Swym zachowaniem będę sprawiać radość swoim rodzicom
i nauczycielom.
4. Będę uczyć się pilnie i zgodnie się bawić.
5. Będę czynić świat lepszym, a wkrótce zawołam „Witaj pierwsza  klaso” !

Po wygłoszeniu przez dzieci ślubowania, Pani Dyrektor – Ewa Brzozowska dokonała pasowania. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i prezenty. Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi oraz osoby uczestniczące w uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek.
Było to wielkie i niezapomniane przeżycie dla dzieci i ich rodziców. Gratulujemy zerówkowiczom i życzymy im owocnego oraz bogatego
w doświadczenia pobytu w naszej szkole.

I.Z,

Zapisz

Zapisz