Podziękowanie za zbiórkę nakrętek

Data:

Natalka urodziła się jako wcześniak na OIOM-ie Kliniki Patologii Noworodka z powodu zaburzeń oddychania. Pojawiło się także krwawienie wewnątrzczaszkowe, w wyniku czego dziewczynka jest opóźniona w rozwoju psychoruchowym. Natalka ma spastyczne porażenie czterokończynowe, wymaga leczenia rehabilitacyjnego indywidualnego, ćwiczeń, masaży, sprzętu ortopedycznego.

Dziękujemy w imieniu Natalki za pomoc w zbiórce plastikowych nakrętek, których wciąż potrzeba by pozyskać niezbędny sprzęt rehabilitacyjny.