Rozczytana klasa 2

Data:
W klasie drugiej odbył się klasowy konkurs głośnego czytania. Chętni uczniowie przygotowali sobie fragment wybranej książki i mieli za zadanie głośno go odczytać podczas lekcji, uwzględniając takie aspekty jak: prawidłowe tempo, znaki interpunkcyjne, głośność, czy właściwą intonację. Każdy był bardzo zaangażowany. 
Wszystkim, którzy brali udział w konkursie, a szczególnie zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Aleksandra Grzela