Rządowy program „Aktywna tablica”

Data:

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu „Aktywna tablica” i otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 14000 zł na zakup następujących pomocy dydaktycznych:
1) interaktywny monitor dotykowy
2) tablica interaktywna
3) głośniki
4) projektor

Dziękujemy również SSTO – organowi prowadzącemu za wniesienie wkładu własnego w kwocie 3500 zł.

 

O realizowanych projektach w ramach „Aktywnej tablicy” będziemy informować na bieżąco.