Szkoła Społeczna przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Data:

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu OSE. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to szybko, bezpieczny i bezpłatny internet w szkole. Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego internetu każdej szkole w Polsce. Internet dostarczany do szkoły w ramach projektu będzie obsługiwał komputery znajdujące się w pracowni komputerowej.

 

https://ose.gov.pl/