Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2021/2022

Data:

 

Informujemy, że Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w uzgodnieniu z Radą Rodziców zapewnia uczniom możliwość zawarcia grupowego ubezpieczenie NNW. Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 ubezpieczeni są w firmie: 

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa
numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku 

 

Składka na ubezpieczenie uczniów NNW w kwocie 48,00 zł zbierana jest w terminie do piątku (8 października) u wychowawców. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia:

Ubezpieczenie EDU PLUS
Zgłoszenie roszczenia
Lista osób przystępujących do umowy ubezpieczenia grupowego

(lista osób opłacających składkę ubezpieczeniową – do uzupełnienia na najbliższej wywiadówce; imię i nazwisko ucznia / podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest dobrowolne. Rodzice mają możliwość ubezpieczenia swoich dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego ubezpieczyciela.