Uroczysta Msza Święta za Sybiraków

Data:

10 lutego 1940r. na polecenie rządu ZSRR, dokonano pierwszego, masowego wywiezienia rodzin polskich na Syberię (ok. 220 tys. osób, głównie kobiety i dzieci). Była to realizacja programu eksterminacji narodu polskiego.

W intencji zmarłych i żyjących zesłańców została odprawiona Msza Święta w kościele „Źródło Bożego Miłosierdzia”, w parafii Św. Floriana w niedzielę 7 lutego 2016r. o godz. 12.15.

Obecność młodzieży z Zespołu Szkół Społecznych im. Armii Krajowej z pocztem sztandarowym, była wyrazem szacunku dla Sybiraków, którzy cierpieli i umierali na „nieludzkiej ziemi”, bo byli Polakami.

Uczniowie, którzy reprezentowali szkołę, to: Lidka Kulig (II G), Sara Steć (II G), Julia Brulińska (II G) oraz Paweł Ryba (III G). Serdecznie dziękujemy!

D.K.