Walne Zebranie Członków SSTO

Data:

 

Zarząd SSTO zwołuje Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 27 września 2018 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    – zmian w statucie SSTO, rozszerzenia celów statutowych stowarzyszenia, aktualizacji źródeł gromadzenia środków materialnych, aktualizacji funduszy Towarzystwa, wydłużenia kadencji władz Towarzystwa.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.