Wybitne osiągnięcia uczniów Społecznej

Data:

 

Niezwykłym sukcesem może się poszczycić uczennica klasy 8 Społecznej Szkoły Podstawowej Iga Żebrowska, która została laureatką aż czterech konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: z matematyki, chemii, języka polskiego i języka angielskiego. Te osiągnięcia powodują, że Iga nie będzie musiała przystępować do egzaminów ósmoklasisty, z których już ma zapewnioną maksymalną ilość punktów.

 

Wielki sukces odniosły także uczennice klasy 3 gimnazjum tej samej szkoły: Oliwia Dziubek i Julia Brzozowska, które wywalczyły tytuł laureata dwóch konkursów KO: z chemii i języka angielskiego. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że Julia była najlepsza z chemii w województwie, a Oliwia zajęła drugie miejsce. Oliwia ponadto jest finalistką konkursu z matematyki.

 

To nie wszystkie sukcesy uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej: uczennica klasy ósmej, Aleksandra Szcześniak, została laureatką konkursu KO z języka polskiego, a Gabriela Gołojuch z tej samej klasy finalistką z języka niemieckiego. Uczennica klasy 3 gimnazjum Natalia Szczupak otrzymała tytuł finalistki z języka polskiego.

 

Niezwykły jest fakt tak wielu laureatów tych najważniejszych spośród wszystkich szkolnych konkursów, zważywszy na małą liczbę uczniów kończących szkołę, bo to oni przede wszystkim biorą udział w trudnych i wymagających sporego trudu i wytrwałości konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Sukces jest wynikiem pasji i trudu zarówno uczniów, jak i nauczycieli, a także samych metod pracy Szkoły Społecznej, która stawia rozbudzanie ambicji i rozwój indywidualnych talentów swoich uczniów.