WYYJAZD DO ENERGYLANDII ( szczegóły wyjazdu)

Data:

W dniu 9 V 2017 r odbędzie się wyjazd o parku rozrywki w miejscowości                 Zator – ENERGYLANDIA .

Każdy uczeń obowiązkowo musi posiadać legitymację szkolną oraz  pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego .

W treści zgody na wyjazd musi znajdować się informacja o zapoznaniu się            z regulaminem parku, który znajduje się na stronie www.energylandia.pl .

Zbiórka  o godzinie  4:45 na parkingu przed Miejskim Domem Kultury                        w Stalowej Woli .