XIX Diecezjalny Konkurs Biblijny – etap szkolny

Data:
28 kwietnia 2016 r. odbył się szkolny etap XIX Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej: Z Pismem Świętym w III Tysiąclecie.

Konkurs obejmował następujące księgi biblijne: List Św. Pawła do Kolosan, 1 i 2 do Tessaloniczan, 1 i 2 do Tymoteusza.  Do etapu dekanalnego zakwalifikowali się uczniowie szkoły podstawowej: Oliwia Dziubek i Maciej Dziewa (kl. VI), a z gimnazjum: Krzysztof Samek i Allan Zaorski (kl.III).