Zmiana wysokości czesnego od 1 września 2018r.

Data:

 

Szanowni Rodzice

 

W dniu 20 czerwca 2018r. Zarząd Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego na podstawie §9 pkt 1 i §26 Statutu Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego uchwalił:

 

  • czesne od każdego ucznia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w wysokości 400 zł miesięcznie. Czesne podlega opłacie za wszystkie miesiące roku kalendarzowego
  • ulgi pozostają bez zmian:
    – w przypadku kiedy do SSP uczęszcza dwoje rodzeństwa zniżka wynosi po 50 PLN na dziecko
    – w przypadku kiedy do SSP uczęszcza troje rodzeństwa zniżka wynosi po 80 PLN na dziecko 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.