Zmarł Pan Zbigniew Paszkiewicz

Data:

2 lipca br. zmarł Pan Zbigniew Paszkiewicz, przewodniczący Związku Sybiraków w Stalowej Woli, radny, człowiek bardzo zasłużony dla naszego miasta, ale przede wszystkim wierny Przyjaciel naszej szkoły. Od początku jej istnienia towarzyszył nam w działalności historycznej i patriotycznej. Wraz z członkami Związku Sybiraków uczestniczył w akademiach i apelach poświęconych obchodom świąt państwowych, szkolnych wigiliach, wygłaszał wzruszające pogadanki dla naszych uczniów, przekazując im patriotyzm, szacunek dla historii i człowieka, wiarę i wiedzę o bohaterstwie i męczeństwie Polaków zesłanych na Sybir czy walczących na frontach i w konspiracji w okresie II wojny światowej. Zatroskany o przyszłe pokolenia starał się zachęcać nasze dzieci i młodzież do poznawania polskiej historii, przez wiele lat fundował na koniec roku szkolnego nagrodę dla najlepszego szkolnego historyka. Będzie nam bardzo brakowało jego doświadczenia, wiedzy, ciepłego uśmiechu, życzliwego słowa, a przede wszystkim jego postawy Polaka, która promieniowała na jego słuchaczy i zarażała miłością do ojczyzny…Cześć Jego pamięci! Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie!

 


Wizyta studyjna w Szkole Społecznej na Bemowie

Data:

1 lipca grupa nauczycieli naszej szkoły wraz z dyrekcją udali się na wizytę studyjną do Szkoły Społecznej nr 24 na Bemowie w Warszawie. Celem wizyty było nawiązanie współpracy ze szkołą z Warszawy oraz poznanie sposobu funkcjonowania tamtejszej szkoły. Pan Dyrektor Jarosław Pytlak wraz ze swoimi wicedyrektorami podzielili się z nami swoimi doświadczeniami i wypracowanymi metodami pracy z dziećmi. Wróciliśmy z głowami pełnymi nowych pomysłów do pracy oraz zainspirowani do wprowadzenia od września nowych inicjatyw w szkole, tak aby praca z uczniami była jeszcze ciekawsza i służyła ich rozwojowi. 

 

Dziękujemy Panu Dyrektorowi za miłe przyjęcie i przekazanie nam ciekawych pomysłów do pracy. 


Data:

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy radosną wiadomość o zatwierdzeniu projektu programu Erasmus + Akcja KA1 Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej „Szkoła szyta na miarę” na kwotę 30591,00 euro. Projekt został złożony 11 lutego. Na wyniki oczekiwaliśmy od maja – w związku z epidemią rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce dopiero końcem czerwca.

 

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i kadry szkolnej poprzez udział w kursach zagranicznych. Projekt w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu.
11 osób pracujących w naszej szkole  wyjedzie na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo metodyczne do krajów Unii Europejskiej – Malta oraz Austria.

 

Udział kadry szkolnej w szkoleniach jest etapem przygotowującym naszą szkołę do utworzenia klas dwujęzycznych.

 

Wyniki Erasmus +