Polecany Data:

 

Zarząd SSTO zwołuje Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie:
    – zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSTO za rok 2018
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Oferta szkoły 2019/2020

Polecany Data:

Społecznej Szkoła Podstawowa została założona w 1990 roku, kiedy to grupa rodziców i nauczycieli wykorzystała sprzyjającą sytuację polityczną w Polsce umożliwiającą zakładanie szkół niepublicznych. Powstanie naszej placówki jest więc ściśle związane z pragnieniem wolności i możliwości decydowania przez rodziców o jakości i treściach kształcenia i wychowania dzieci. Te pragnienia założycieli znalazły swój wyraz w trzech fundamentalnych ideach określających misję szkoły, którymi są hasła: rodzinnie, bezpiecznie, twórczo. W myśl tych założeń ustalono, że szkoła będzie się różniła od innych indywidualnym podejściem do uczniów, stymulowaniem ich do osiągania coraz lepszych wyników w nauce i zachowaniu, starannym kształtowaniem charakterów młodych ludzi i zapewnieniu im jak największego bezpieczeństwa. Patronem szkoły jest Armia Krajowa, której ideały wykorzystujemy w programach wychowawczych.


Iga Żebrowska stypendystką Zarządu Województwa Podkarpackiego

Data:

 

Z wielką radością informujemy, że uczennica kl. 8 Iga Żebrowska otrzymała stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia naukowe w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Blisko 200 młodych ludzi z Podkarpacia zostało wyróżnionych w ramach tegorocznej edycji programu „Nie zagubić talentu”. Jesteśmy dumni, że wśród najlepszych jest nasza uczennica.PIKNIK RODZINNY Z NIEPODLEGŁĄ

Data:

Zapraszamy na PIKNIK RODZINNY Z NIEPODLEGŁĄ w sobotę 25 maja.

 

 

W programie między innymi:
– uroczyste odsłonięcie muralu AK
– prezentacja sprzętu i umundurowania saperów
-„ścieżka saperska”
– grochówka wojskowa, szaszłyki, kiermasz ciast
– występy jastkowickiej Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego Wrzesień 1939 oraz uczniów szkoły
– karaoke pieśni żołnierskich
– przejażdżka na koniku polskim
– wiele innych atrakcji dla małych i dużych

 

Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na pomoc w tworzeniu pierwszego w Polsce Muzeum Kedywu Armii Krajowej.

 

Patronat honorowy imprezy objął wiceminister infrastruktury – Poseł Rafał Weber.


II miejsce Hani Bis i Asi Walczak w Konkursie o Eugeniuszu Kwiatkowskim

Data:

Hania Bis i Asia Walczak z kl. 7 zajęły II miejsce w Międzyszkolnym  Konkursie pt. „Kto wie więcej o Eugeniuszu Kwiatkowskim i Stalowej Woli”. Uczennice wykazały się wiedzą dotyczącą życia i działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz znajomością historii Stalowej Woli. Konkurs odbył się w 10 maja 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4.

 

Gratulujemy!