Polecany Data:

 

Szanowni Rodzice

 

Podczas zebrania w dniu 27 marca 2019 r. Zarząd Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego  z udziałem dyrekcji szkoły oraz pani księgowej dokonał analizy przychodów i kosztów za rok 2018 oraz preliminarz przychodów i kosztów na rok 2020. Skutkiem tego jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czesnego: począwszy od 1 września 2019 r. w wysokości 480,00 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy) za edukację ucznia w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli.

 

Kwota czesnego na drugie dziecko uczęszczające do szkoły jest obniżona o 20% kwoty podstawowej oraz o 30% na trzecie dziecko z rodzeństwa.

 

Analizując preliminarz finansowy na rok 2019/2020 Zarząd uwzględnił:

– wzrost opłat stałych,
– likwidację klas gimnazjalnych,
– zmianę w rozliczeniu dotacji na dzieci z orzeczeniami,
– zmianę warunków zatrudniania nauczycieli (tylko umowy o pracę),
– wzrost wynagrodzeń nauczycielskich wynikających z rozporządzenia MEN.

 

Decyzja o podwyższeniu czesnego jest zawsze decyzją trudną, ale biorąc powyższe pod uwagę Zarząd stwierdził, że do utrzymania płynności i stabilności finansowej uchwała o zmianie (podwyższeniu) wysokości czesnego jest niezbędna.

 

Agnieszka Iwan
Dyrektor szkoły

 


Szkoła Społeczna – „SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ UTALENTOWANYM UCZNIOM”

Polecany Data:

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się wśród 12 szkół województwa podkarpackiego, które otrzymały certyfikat „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”. Jesteśmy jedyną szkołą w Stalowej Woli, która w roku szkolnym 2018/2019 została wyróżniona tym certyfikatem.

 

5 czerwca podczas uroczystej gali w Rzeszowie Dyrektor szkoły Pani Agnieszka Iwan odebrała ten zaszczytny tytuł z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch. Certyfikat „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom” potwierdza bardzo dobre warunki stworzone uczniom przez naszą szkołę w dziedzinie rozwijania zdolności i osiągania sukcesów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.


Kacper Cisłak reprezentował naszą szkołę w 2 Podkarpackim Rajdzie Rowerowym Green Velo

Data:

Kacper Cisłak – uczeń kl. 4b wziął udział w 2 Podkarpackim Rajdzie Rowerowym Green Velo. Tegoroczna trasa rajdu biegła następująco: Stalowa Wola – Pysznica – Kłyżów – Zarzecze – Wólka Tanewska – Ulanów. Kiedy uczestnicy przybyli na miejsce docelowe, zostały zorganizowane sportowe konkurencje – oczywiście na rowerze  😉

 

Duże brawa dla Kacpra za reprezentowanie naszej szkoły w rajdzie, który miał charakter nie tylko rekreacyjny, ale również wysiłkowy.