Podręczniki 2019/2020

Polecany Data:

 

W roku szkolnym 2019/2020 podręczniki dla uczniów klas 1 – 8 będą bezpłatne.
Na początku września uczniowie otrzymają podręczniki i materiały ćwiczeniowe, które zmieszczą się w kwocie dotacji.

 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego kl. 4 – 6 rodzice kupują we własnym zakresie (drugi język obcy nie jest objęty dotacją).
Uczniowie klas 5a, 5b, 6 proszeni są
o zachowanie podręczników z zeszłego roku – pozostał w nich jeden rozdział do zakończenia.

 

kl. 4 – Wir Smart 1 i ćwiczenia Smartbuch, poziom rozszerzony
kl. 5a i 5b – Wir Smart 2 i ćwiczenia Smartbuch, poziom rozszerzony 
kl. 6 – Wir Smart 3 i ćwiczenia Smartbuch, poziom rozszerzony

 

 

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do języka angielskiego Early Stage dla uczniów klas 0 – 7 zostaną zamówione przez szkołę. Koszt zakupu poniosą rodzice.

 

 

Wykaz podręczników do nauki religii 2019/2020
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii rodzice kupują we własnym zakresie.

 

Klasa Tytuł Autor/Wydawnictwo
1 „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

– tylko katechizm

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne – Sandomierz

2 „Kochamy Pana Jezusa”

– katechizm i zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne – Sandomierz

3 „Przyjmujemy Pana Jezusa”

– katechizm i zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne – Sandomierz

4 „Jestem chrześcijaninem”

– katechizm i zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne – Sandomierz

5 „Wierzę w Boga”

– katechizm i zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne – Sandomierz

6 „Wierzę w Kościół”

– katechizm i zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne – Sandomierz

7 „Spotkanie ze słowem”

– katechizm i zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne – Sandomierz

8 „Aby nie ustać w drodze”

– tylko katechizm

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne – Sandomierz

 

 

 

 Polecany Data:

 

Szanowni Rodzice

 

Podczas zebrania w dniu 27 marca 2019 r. Zarząd Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego  z udziałem dyrekcji szkoły oraz pani księgowej dokonał analizy przychodów i kosztów za rok 2018 oraz preliminarz przychodów i kosztów na rok 2020. Skutkiem tego jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czesnego: począwszy od 1 września 2019 r. w wysokości 480,00 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy) za edukację ucznia w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli.

 

Kwota czesnego na drugie dziecko uczęszczające do szkoły jest obniżona o 20% kwoty podstawowej oraz o 30% na trzecie dziecko z rodzeństwa.

 

Analizując preliminarz finansowy na rok 2019/2020 Zarząd uwzględnił:

– wzrost opłat stałych,
– likwidację klas gimnazjalnych,
– zmianę w rozliczeniu dotacji na dzieci z orzeczeniami,
– zmianę warunków zatrudniania nauczycieli (tylko umowy o pracę),
– wzrost wynagrodzeń nauczycielskich wynikających z rozporządzenia MEN.

 

Decyzja o podwyższeniu czesnego jest zawsze decyzją trudną, ale biorąc powyższe pod uwagę Zarząd stwierdził, że do utrzymania płynności i stabilności finansowej uchwała o zmianie (podwyższeniu) wysokości czesnego jest niezbędna.

 

Agnieszka Iwan
Dyrektor szkoły

 


Szkoła Społeczna – „SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ UTALENTOWANYM UCZNIOM”

Polecany Data:

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się wśród 12 szkół województwa podkarpackiego, które otrzymały certyfikat „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”. Jesteśmy jedyną szkołą w Stalowej Woli, która w roku szkolnym 2018/2019 została wyróżniona tym certyfikatem.

 

5 czerwca podczas uroczystej gali w Rzeszowie Dyrektor szkoły Pani Agnieszka Iwan odebrała ten zaszczytny tytuł z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch. Certyfikat „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom” potwierdza bardzo dobre warunki stworzone uczniom przez naszą szkołę w dziedzinie rozwijania zdolności i osiągania sukcesów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.Szkoła Społeczna przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Data:

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu OSE. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to szybko, bezpieczny i bezpłatny internet w szkole. Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego internetu każdej szkole w Polsce. Internet dostarczany do szkoły w ramach projektu będzie obsługiwał komputery znajdujące się w pracowni komputerowej.

 

https://ose.gov.pl/