Uroczysta Msza Święta za Sybiraków

Data:

10 lutego 1940r. na polecenie rządu ZSRR, dokonano pierwszego, masowego wywiezienia rodzin polskich na Syberię (ok. 220 tys. osób, głównie kobiety i dzieci). Była to realizacja programu eksterminacji narodu polskiego.

Zebrania semestralne

Data:

Zebrania semestralne odbędą się w środę 3 stycznia 2016 r.  o godz:

klasa 0 – 16.30

klasa Ia – 16.30

klasa Ib – 17.00

klasa II – 17.00

klasa III – 17.30

klasa IV – 16.30

klasa V – 16.30

klasa I gim – 17.30

klasa II gim – 17.00

klasa III gim – 17.00