Zaczytane pierwszaki

Data:

24 maja odbył się Klasowy Konkurs Pięknego Czytania Uczniów kl. 1. Uczniowie przygotowywali wybrany, dowolny fragment tekstu oraz czytali teksty przygotowane przez nauczyciela. Komisja oceniała płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość, dykcję oraz interpretację tekstu.


Czy wiedzę można zamknąć w pudełku?

Data:

Czy wiedzę można zamknąć w pudełku? Okazuje się że tak. Uczniowie klasy 3b mieli 2 tygodnie na wykonanie swojego pudełka wiedzy. Gromadzili w nim samodzielnie wykonane książeczki, zdjęcia, zapisywali ciekawostki na dany temat, konstruowali quizy, krzyżówki, zagadki oraz różnego rodzaju instrukcje.  W pudełkach umieszczali figurki, książki i plakaty. Dzieci zaskoczyły swoją kreatywnością i sposobem przekazania wiedzy na wybrany temat. Z wypiekami na twarzy dzielili się nią potem z kolegami i koleżankami.


Data:

 

W związku z ustąpieniem z funkcji członka Zarządu SSTO Pani Anny Byry, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie członka Zarządu SSTO na obecną kadencję.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zobowiązania Zarządu do zrównoważenia budżetu szkoły zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zebrania Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego z dnia 5 czerwca 2018 r.,
  – zatwierdzenia zmian w Statucie SSTO.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.